🕓 4 min.
Wat moet er op mijn factuur staan?
Hoofdstuk: Verkopen

Wat moet er op mijn factuur staan?

Als je producten of diensten verkoopt, maak je hiervan een factuur: de verkoopfactuur. De verkoopfactuur is eigenlijk een soort samenvatting van alles wat je hebt afgesproken bij het sluiten van de verkoop. De Belastingdienst stelt bepaalde eisen aan wat er allemaal op een factuur moet staan.

Factuureisen van de Belastingdienst

Als je producten of diensten verkoopt, maak je hiervan een factuur: de verkoopfactuur. De Belastingdienst stelt aan jouw factuur een aantal eisen.

Als je jouw verkoopfacturen met InformerOnline maakt, dan voldoe je eigenlijk automatisch aan de 12 eisen van de Belastingdienst. Om toch een beeld te krijgen van de verplichten onderdelen van een factuur, vind je hieronder de 12 eisen van de Belastingdienst.

Factuureisen Belastingdienst

Adres van de klant

Het gaat hier om de juridische naam. Indien de handelsnaam in combinatie met het adres en de woonplaats bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd, mag deze ook gebruikt worden. Let bij de adresgegevens ook op dat een postbusnummer alleen eigenlijk niet genoeg is.

Uniek factuurnummer

Iedere factuur heeft zijn eigen unieke nummer. Meerdere facturen met hetzelfde nummer zijn niet toegestaan!

Factuurdatum

Het gaat hier om de datum dat de factuur is uitgereikt. Dit hoeft niet per se de datum te zijn dat de producten of diensten zijn geleverd.

Overzicht van de producten of diensten

Het gaat hier om een specificatie van alle geleverde producten of diensten. Indien er meerdere producten of diensten worden geleverd, moeten deze ook apart vermeld worden op de factuur.

Aantal/hoeveelheid producten of diensten

Hier noem je het aantal of de hoeveelheid van de geleverde producten of diensten. Noem ook de eenheid die je hanteert, dit kan zijn in stuks, uren, liters, kilo’s etc.

Datum van levering

Indien er een vooruitbetaling plaatsvindt, dient dit ook te worden vastgelegd op de factuur.

Jouw eigen adres

Voor jouw eigen adresgegevens gelden in principe dezelfde regels die gelden voor factuureis nummer 1.

Btw-nummer

Bij Fiscale Eenheden gebruik je het nummer van het onderdeel dat de prestatie levert.

KVK-nummer

Gebruik het nummer waarmee je geregistreerd bent bij de Kamer van Koophandel.

Prijs van de producten of diensten

Dit het bedrag exclusief btw. Indien je producten of diensten met verschillende btw-tarieven levert, moet je deze bedragen apart vermelden. Als er sprake is van een eenheidsprijs, dan dien je deze ook op de factuur te vermelden.

Btw-bedrag

Indien je producten of diensten met verschillende btw-tarieven levert, moeten de btw-bedragen van deze tarieven apart op de factuur vermeld worden.

Btw-tarief

Indien je producten of diensten met verschillende btw-tarieven levert, moet je deze tarieven apart op de factuur vermelden.

Het maken van een factuur

Het is belangrijk dat je je als ondernemer aan de spelregels van de Belastingdienst houdt. Dit gaat een stuk makkelijker met een online boekhoudprogramma. Heel veel factuureisen zijn dan direct voor je geregeld. Zo kun je geen factuur versturen als bepaalde informatie ontbreekt en er komen nooit meer fouten in de factuurnummering. Deze worden namelijk automatisch doorgenummerd.

In het volgende hoofdstuk is te zien hoe je snel en eenvoudig een verkoopfactuur kunt versturen.

Belangrijke punten

In dit hoofdstuk behandelen we de factuureisen van de Belastingdienst. Zo leggen we o.a. uit:

  • wat er op je verkoopfactuur moet staan
  • hoe je eenvoudig aan de factuureisen van de Belastingdienst kunt voldoen
TEST JE KENNIS!