🕓 2 min.
Boekhoudtermen
Hoofdstuk: Basistheorie Boekhouden

De Belangrijkste Boekhoudtermen

Twee boekhoudtermen waar je als ondernemer zeker mee te maken krijgt zijn de winst- en verliesrekening en de balans. Op deze pagina leren we je alles over deze financiële overzichten.

De winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening over een bepaalde periode laat zien of het bedrijf winst of verlies heeft gemaakt. In de winst- en verliesrekening worden alle verkopen (totale omzet) en de totale kosten bij elkaar opgeteld. Vervolgens laat het saldo van deze twee uitkomsten zien of er een winst of een verlies is gemaakt. In InformerOnline kun je de winst- en verliesrekening vinden onder Overzichten → Winst en Verlies.

Met de moderne boekhoudprogramma’s is verregaande kennis over de winst- en verliesrekening vaak niet nodig. De programma’s zorgen ervoor dat de boekingen straks grotendeels automatisch op de juiste plek op de winst- en verliesrekening terecht komen. Toch kan het wel handig zijn als je ook als ondernemer een beetje weet hoe de winst- en verliesrekening in elkaar zit.

In het filmpje hieronder zie je in het kort hoe de winst- en verliesrekening in elkaar zit.

De balans

De balans is een overzicht van alle bezittingen en schulden van een bedrijf op een bepaald moment. Op een traditionele balans staan de bezittingen aan de linkerkant en de schulden aan de rechterkant. De naam balans is afgeleid van de ‘weegschaal’ en is ook altijd ‘in balans’, dat wil zeggen dat de linker- en de rechterkant altijd hetzelfde bedrag moeten zijn.

Vroeger kon het samenstellen van de balans best een puzzel zijn, je moest er namelijk zelf voor zorgen dat de balans kloppend was. Tegenwoordig helpt de boekhoudsoftware met het maken van de balans. Zo kun je in InformerOnline op ieder moment de balans zien via Overzichten → Balans.

Met de moderne boekhoudprogramma’s is verregaande kennis over de balans vaak niet nodig. De programma’s zorgen ervoor dat de boekingen straks grotendeels automatisch op de juiste plek op de balans terecht komen. Toch kan het wel handig zijn als je ook als ondernemer een beetje weet hoe de balans in elkaar zit. Kijk daarom voor een korte uitleg het onderstaande filmpje.

Belangrijke punten

In dit hoofdstuk leggen we een aantal veelgebruikte boekhoudtermen uit, zoals:

  • de balans
  • de winst- en verliesrekening
TEST JE KENNIS!