🕓 2 min.
Hoe verwerk ik privé opnames?
Hoofdstuk: Betalingen

Hoe verwerk ik privé-opnames?

Het kan natuurlijk voorkomen dat je geld van het bedrijf gebruikt voor privé-doeleinden. Eigenlijk doe je dan een privé-opname die je natuurlijk wel in de boekhouding moet verwerken. Om dit helemaal correct te doen, volg je de volgende stappen:

  1. Ga naar Kasboek en kies voor Nieuw
  2. Je kunt direct de datum en een omschrijving invoeren
  3. In de volgende regel kies je bij categorie voor 655 – Privé-Stortingen en Opnames
  4. Bij omschrijving en datum kun je weer de omschrijving en datum invullen
  5. Bij bedrag vul je een negatief bedrag in, bijvoorbeeld -€25
    (je neemt immers geld op uit de kas, dus er verdwijnt geld uit de kas)
  6. Je klikt op Opslaan

Je hebt de privé-opname nu helemaal goed in de boekhouding verwerkt. Eigenlijk heb jij als privé-persoon nu een schuld aan het bedrijf, maar dat is in principe niet zo erg.

Belangrijke punten

In dit hoofdstuk leer je:

  • het proces van het verwerken van een privé opname
TEST JE KENNIS!