Module 4

BTW Aangifte & Periode afsluiten

4.2 Handige overzichten
4.3 Jaarafsluiting

4 BTW aangifte en Periode afsluiting

Aan het eind van een periode moet je als ondernemer BTW aangifte doen en wil je waarschijnlijk wat resultaten zien. In dit laatste deel van de cursus laten we zien hoe je zelf de BTW aangifte kunt doen en welke rapporten handig zijn om je inzicht over jouw financiële situatie te geven.

4.1 BTW aangifte

In het hoofdstuk met basistheorie hebben we je de werking van de BTW en de BTW Aangifte uitgelegd. Nu je in de boekhouding netjes alle in- en verkoopfacturen hebt verwerkt kun je aan het eind van de periode (meestal een kwartaal) de BTW aangifte doen.

Op de BTW aangifte, die ook wel aangifte omzetbelasting wordt genoemd, geef je een overzicht van de ontvangen BTW (uit de omzet) en de betaalde BTW (voorbelasting). Het saldo van deze twee bedragen bepaalt uiteindelijk of je over deze periode een bedrag moet betalen aan de Belastingdienst, of juist iets terugkrijgt.

Als je meer BTW hebt ontvangen dan betaald, dan moet je een bedrag betalen. Als je meer BTW hebt betaald dan ontvangen, dan krijg je een bedrag terug.

Wanneer moet ik aangifte doen?

De meeste bedrijven in Nederland doen aangifte per kwartaal. In sommige situaties verwacht de Belastingdienst de aangifte per maand of per jaar of kunt u zelf een verzoek doen. Meer informatie hierover vind je op de pagina aangiftetijdvak van de Belastingdienst.

Na afloop van een kwartaal heb je als ondernemer 1 maand de tijd om de BTW aangifte in orde te maken. Het jaarschema ziet er dan als volgt uit:

BTW aangifte

Belastingdienst: Te laat is te laat!

De Belastingdienst is erg strikt in het hanteren van de deadlines voor de BTW aangifte. Dit geldt in principe zowel voor de aangifte zelf, maar ook voor een eventuele betaling.

Tegenwoordig is het verplicht om de BTW aangifte digitaal naar de Belastingdienst te sturen. Aangiftes die 1 seconde te laat worden verstuurd krijgen onverbiddelijk de vermelding Te Laat! Zorg dus dat je de aangifte op tijd verstuurd.

Als je volgens de BTW aangifte geld van de Belastingdienst zou ontvangen moet je rustig wachten tot dit allemaal geregeld is.

Moet je echter volgens je BTW aangifte geld aan de Belastingdienst betalen, dan geldt dezelfde deadline als voor de aangifte zelf. Dit betekent dat het bedrag vóór de deadline moet zijn bijgeschreven op de ING-rekening van de Belastingdienst.

BTW aangifte doen met InformerOnline

Het is mogelijk om jouw BTW aangifte direct naar de Belastingdienst te sturen vanuit InformerOnline. Hoe dit precies in zijn werk gaat zie je in onderstaande video.

Betaling BTW aangifte verwerken in InformerOnline

Als uit de BTW aangifte blijkt dat je een bedrag moet betalen aan de Belastingdienst, zul je deze betaling op een gegeven moment tegenkomen op je bankafschrift. Ook als je een bedrag terugkrijgt zul je dit bedrag op een gegeven moment op je bankrekening zien verschijnen. Hieronder zie je hoe je deze betaling verwerkt in je administratie.

  1. Klik na het uploaden van de bankafschriften op de bij- of afschrijving
  2. Onder Categorie kies je voor 1550 – BTW Afdrachten
  3.  Vervolgens klik je op Opslaan

Zoals je bij de basistheorie al hebt gelezen moeten boekingen en balansen altijd ‘in evenwicht’ zijn. Bij het maken van de BTW aangifte kwam het te betalen of te ontvangen bedrag aan de ene kant van de rekening 1550 – BTW Afdrachten te staan, en bij het verwerken van de betaling aan de andere kant. De rekening 1550 – BTW Afdrachten was daarmee weer keurig in balans.

Ga terug naar Module 3
Ga door naar 4.2 Handige overzichten